• biuro@biurowycenynieruchomosci.pl

Zakres działalności – wycena nieruchomości

pexels-photo-106399

Zakres działalności – wycena nieruchomości

Punktem wyjściowym wyceny nieruchomości określenie definicji wartości rynkowej:

„Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, przy przyjęciu następujących założeń:
1) strony umowy były od siebie niezależne
2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku

Porady psychologiczne
https://bezproblemowo.com/
Psychoterapia i porady psychologiczne przez Skype.
Psychiatra internetowy bez wychodzenia z domu.

Wyceną nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy lub biegły sądowy, w zależności od tego, co zostaje wycenione oraz w jakich warunkach.

Wynika z tego, że wartość, która jest szacowana w całym procesie wyceny nieruchomości, nie jest wartością pewną. A jeśli szacowana wartość rynkowa nie jest wielkością pewną, jest jedynie prawdopodobną, to jedną z naturalnych cech tego procesu, zajmującego się szacowaniem nieruchomości, jest niepewność rynku. Do zadań rzeczoznawcy, który wykonuje daną wycenę nieruchomości jest przeprowadzenie procesu logistycznego, który pozwoli dobrać najlepszą i najbardziej przekonującą hipotezę, opierając się na zgromadzonych danych. Przedstawiana w procesie szacowania dana hipoteza wartości nieruchomości obarczona jest niepewnością.

Biorąc pod uwagę ogrom zjawisk, które mają istotny wpływ na wartość rynkową nieruchomości, umiejętności doboru właściwych hipotez z uwagi na wartość nie da się ująć i wpiąć w schematyczne procedury. To sztuka, która zależy od indywidualnej wiedzy rzeczoznawcy bądź biegłego, wprawy w tworzeniu takich wycen, doświadczenia oraz intuicji osoby zajmującej się tworzeniem wyceny. Efektami ślepej wiary w siłę przepisów jest system opanowania wycen nieruchomości, który już od dawna jest negatywnie oceniany przez rzeczoznawców i samych odbiorców cen. Istotę wyceny nieruchomości stanowi jej wartość. Jednak cały proces tworzenia opinii wiąże się głównie z uzyskaniem odpowiedzi na pytanie: Czy osoba, która dokonała wyceny nieruchomości zastosowała się do obowiązujących norm i przepisów prawa, a co za tym idzie, czy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, może zostać wykorzystany w obrocie publicznoprawnym. Istnieje wiele odpowiedzi na te pytania, lecz większość z nich jest odpowiedziami wymijającymi.

Są to odpowiedzi, które odwracają uwagę od faktycznego problemu, którym jest sama wartość. Nawiązując do kwestii niepewności, z pewnością należy, w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zasady i regulacje prawne, które obowiązują, gwarantują możliwość uzyskania poprawnych i w miarę obiektywnych wyników. Wartość, która jest ujawniana w wycenach rodzi poważne konsekwencje w procesach, w których wycena jest wykorzystywana. Podsumowując, wartość powinna być więc przedmiotem szczególnej uwagi, lecz nie samej procedury.

Podobne artykuły

admin