• biuro@biurowycenynieruchomosci.pl

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości i jak to się odbywa?

pexels-photo-87223

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości i jak to się odbywa?

Na samym początku należy wspomnieć, o rzeczoznawcy majątkowym. Jest to osoba, której wykonywany zawód jest nazwany zawodem zaufania publicznego. Zadaniem tej oto osoby jest określenie wartości nieruchomości, przy uwzględnieniu wszystkich cech i czynników, które są związane z nieruchomością.

Montaż podłóg Warszawa
http://vipparkiet.pl/category/montaz
Dobierzemy dla Ciebie podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon sprzedaży w Warszawie.

Jednym słowem, do obowiązków rzeczoznawcy majątkowego należy wycena nieruchomości. Rzeczoznawca działa obiektywnie, co oznacza, że podczas wyceny nieruchomości, nie może ulegać naciskom i wpływom żadnej ze stron. Dzięki temu jest on w stanie wydać obiektywną opinię o wartości danej nieruchomości. Wynikiem tej wyceny jest operat szacunkowy, który zostaje sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego. Co to jest operat szacunkowy? Jest to przede wszystkim opinia rzeczoznawcy o wartości wycenianej nieruchomości. Do wyceny nieruchomości służy zastosowanie czterech podejść, a mianowicie: podejścia porównawczego, podejścia dochodowego, podejścia kosztowego, podejścia mieszanego.

Rzeczoznawca majątkowy w swoim spisie przedstawia metodę wyliczenia danej nieruchomości oraz wynik końcowy. Załącza on również dokumentację fotograficzną, odpis z księgi wieczystej oraz wypis z ewidencji gruntów. Dokument, zwany operatem szacunkowym, jest potwierdzeniem ustalonej wartości nieruchomości. Cel wyceny takiej nieruchomości może wynikać z przepisów prawa. Rzeczoznawca majątkowy, który dokonuje wyceny wartości nieruchomości robi to według zasad zawartych w przepisach prawa oraz według standardów zawodowych. Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości? Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zależą od rodzaju nieruchomości, celu i zakresu tej wyceny.

Te podstawowe dokumenty, które są wymagane, to: aktualny odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, akt notarialny, decyzja o przydziale lokalu, zaświadczenie o samodzielności lokalu, dokumentacja techniczna budynku. Oczywiście, poza całym procesem wyceny, który wiąże się z zatrudnieniem rzeczoznawcy majątkowego, jest możliwość samodzielnej wyceny nieruchomości poprzez skorzystanie z profesjonalnych baz danych.

Podobne artykuły

admin