• biuro@biurowycenynieruchomosci.pl

Charakter funkcji – rzeczoznawca budowlany

pexels-photo-101808

Charakter funkcji – rzeczoznawca budowlany

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego uznawane było niegdyś za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Jednakże, ustawa deregulacyjna dokonało bardzo istotnej zmiany w tym temacie. W rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawodawca dokonał istotnej zmiany w zakresie prawa budowlanego i postrzegania funkcji rzeczoznawcy budowlanego.

Notariusz Warszawa Centrum
http://www.kancelaria-notarialna.net/
Profesjonalna i rzetelna obsługa
w zakresie wszystkich czynności notarialnych.

Rozwijając myśl, można powiedzieć, że z chwilą wejścia w życie wskazanych przepisów, rzeczoznawstwo budowlane straciło postrzeganą przez lata funkcję samodzielności technicznej w budownictwie. Nastąpiło to w wyniku wykreślenia pkt 7 z art. 12 ust. 1 prawo budowlane, który dotyczył rzeczoznawstwa budowlanego.

Przesłanki dotyczące uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,pozostały bez zmian.

Zgodnie z art. 8b u.s.z.a.,tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która: w pełni korzysta z praw publicznych, posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera, uprawnienie budowlane, co najmniej 10 lat praktyki…Porównując sytuację do dotychczasowych regulacji, zmiana w zakresie zasad posiadania czy używania tytułu rzeczoznawcy budowlanego polega na tym,że obecnie dodatkowo wymagane jest posiadanie przez taką osobę członkostwa w samorządzie zawodowym. Także, jak widać lista rzeczy potrzebnych do spełnienia kryteriów, w celu wykonywania danej pracy jest dość długa. Rzeczoznawca budowlany, zanim takim tytułem zostanie nazwany, musi zmagać się z wieloma urzędniczymi sprawami, które często są dość czasochłonne. Wydawaniem decyzji w sprawie nadawanie opisanego tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest w gestii kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej samorządu zawodowego. A zatem, kiedy osoba ubiega się o tytuł rzeczoznawstwa z tematyki architektonicznej, ze swoim wnioskiem powinna zgłosić się do Izby Architektów, natomiast, w pozostałych sytuacjach i specjalnościach do orzekania o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, właściwa będzie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Jednak to wszystko nie jest takie proste, ponieważ o samym nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego KKK orzeka w drodze decyzji, podczas której określa się zakres działania , który rzeczoznawca budowlany będzie mógł podjąć oraz czas do kiedy uzyskany tytuł zachowuje ważność. Określenie ważności takiego tytułu „rzeczoznawca budowlany” jest jedną z nowych norm, które weszły do systemu. Dotychczas bowiem, nieznany były podobne działania i określenie czasu ważności. Tytułu rzeczoznawcy budowlanego nadawane były bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych. Kto zajmuje się określeniem,jako pierwszy terminu ważności dokumentu? Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, podczas nadania danego tytułu. Kiedy upłynie ważność danego dokumentu, osoba, której ponownie zależeć będzie na jego uzyskaniu, zobowiązana jest wystąpić z kolejnym wnioskiem o uzyskanie danego zaświadczenia.

Podobne artykuły

admin