• biuro@biurowycenynieruchomosci.pl

Biegły sądowy a wycena nieruchomości

pexels-photo-154172

Biegły sądowy a wycena nieruchomości

Biegły sądowy zajmuje się wyceną, kiedy zachodzi potrzeba podziału majątku przez sąd. Może to dotyczyć między innymi oceny wartości nieruchomości, które wchodzą w skład masy spadkowej. W sytuacjach tego typu, na potrzeby podziału majątku, należy oszacować wartość poszczególnych nieruchomości, które wchodzą w jego skład.

Podłoga tarasowa Warszawa
http://vipparkiet.pl/producent/podlogi-tarasowe
Dobierzemy podłogę idealną dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon sprzedaży.

Szacowanie wartości poszczególnych nieruchomości na odbywa się przy udziale uprawnionego do tego biegłego sądowego. Musi być to osoba, która oczywiście posiada specjalne do tego typu spraw uprawnienia oraz doświadczenie. Biegły sądowy jest zobowiązany do fachowego przedstawienia opinii na temat stanu nieruchomości przed sądem.

Za wycenę biegły pobiera należne mu wynagrodzenie. Jeśli wykonuje ją na potrzeby spraw cywilnych koszty dotyczą stron postępowania. Jeśli natomiast opinia biegłego jest potrzebna w sprawach karnych czy administracyjnych, wtedy za wycenę płaci Skarb Państwa. Biegły powołany przez sąd może przedstawiać opinie, które odegrają decydującą rolę w postępowaniu spadkowym. Zdarza się, że strony w sprawie przedstawiają opinie prywatne.

Koszt wyceny sporządzonej przez biegłego będzie przede wszystkim zależny od wielkości nieruchomości. Biegły ma za zadanie przedstawienie w sądzie szacunkowy koszt swojej pracy wliczając w to koszty za dojazd do określonego miejsca.

Osoba, w sprawie której dokonywana jest wycena może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Bywa też, że udział w wycenie bierze więcej niż jeden biegły sądowy. Jeden z nich może wtedy dokonywać wyceny, drugi pomiaru nieruchomości lub też ustalać granice w sprawach geodezyjnych.

Koszty pracy biegłego sądowego wahają się w granicach od 1000 do 5000 złotych. Podobnie jak w przypadku pracy komornika, który ma przeznaczyć nieruchomość na sprzedaż w celu pokrycia zobowiązań dłużnika. Cena będzie tym większa, im większa będzie powierzchnia nieruchomości. Dla niewielkiego mieszkania cena będzie wahać się w okolicach kilkuset złotych, natomiast dla domu koszty wyceny będą większe, już nawet powyżej 1000 zł o pow. do 40m2 może to być kilkaset złotych natomiast dla domu koszty wyceny wzrastają już powyżej 1000 zł. Wszystko to jest również zależne od nakładu pracy biegłego sądowego i wydatków jakie musi ponieść przy wykonaniu danej pracy.

Podobne artykuły

admin